Taylor của Inter Miami khẳng định tập trung vào các trận đấu chứ không phải Messi

Robert, ý tôi là, hiện tại rõ ràng có rất nhiều tin đồn, liên quan đến việc ai sẽ đến Inter Miami và rõ ràng, tôi biết rằng các bạn đã nói về việc tập trung và tránh những phiền nhiễu bên ngoài, nhưng điều đó sẽ ảnh hưởng đến các bạn trong một số trường hợp. Theo cách đó, với sự không chắc chắn mà nó tạo ra, bởi vì một số cầu thủ đang có mặt. Ý tôi là, một số người chơi khác có thể sẽ ra đi. Làm thế nào để các bạn xoay sở điều đó, đó rõ ràng phải là thứ gì đó nằm trong tâm trí bạn, theo một cách nào đó, hình dạng hoặc hình thức?

Robert Taylor Inter Miami: Chúng tôi có nghe tin đồn, chúng tôi có đọc tin đồn, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến chúng tôi. Chúng tôi chỉ tập trung vào các trận đấu. Đó là tất cả những gì chúng ta phải làm. Không ích gì khi tham gia một trận đấu với suy nghĩ rằng chúng ta sẽ có người này, người kia sắp đến, chúng ta cần tập trung vào trận đấu đang có. Đó là tất cả.