Sự phấn khích của Chủ tịch Lahm cho Euro 2024

Giám đốc giải đấu EURO 2024 Philipp Lahm: Tôi tin rằng đây là một cơ hội tuyệt vời để củng cố châu Âu sau nhiều năm khủng hoảng, hoặc chúng ta vẫn đang trong thời kỳ khủng hoảng. Và tôi tin rằng đó là nhiệm vụ của giải đấu này.

Thế giới sẽ chú ý đến nước Đức ở trung tâm châu Âu, đăng cai giải đấu năm nay. Nhưng tôi tin rằng đó cũng là một cơ hội to lớn để người Đức chúng ta thể hiện cách chúng ta cởi mở với thế giới, đầy sự đa dạng và bao dung. Và tôi nghĩ đây là một cơ hội mà chúng ta sẽ có lại vào năm tới. Nhiều người sẽ đến thăm đất nước chúng ta, và chúng ta có thể thể hiện mình. Chúng ta cũng có thể tạo lại một cảm giác thống nhất mới, một sự gắn kết mới trong xã hội của chúng ta, ở Đức cũng như ở châu Âu.