Martino phấn khởi nhưng cần thêm thời gian cho Inter Miami

Tân Huấn luyện viên trưởng Inter Miami Gerardo Martino vừa được bổ nhiệm từ tháng 06/2023 cho biết : Tôi đã xem một số trận, và hôm nay là buổi tập đầu tiên của chúng tôi.

Chúng tôi vẫn đang tiếp tục đánh giá, nhưng nhìn chung, các cầu thủ trẻ rất cam kết và trách nhiệm. Đây là điểm khởi đầu thú vị. Chúng tôi cần đánh giá thực tế và dự tính được kế hoạch sắp tới.

Khi nghĩ về những gì có thể xảy ra, cần phải được đào tạo và cần có thời gian. Từ những gì tôi thấy và từ cách mọi người làm việc bên ngoài sân cỏ, tôi rất lạc quan.