Lịch thi đấu Georgia Primera Division

Ngày 2023-06-05

Ngày 2023-06-06

Ngày 2023-08-05

Ngày 2023-08-12

Ngày 2023-08-19

Ngày 2023-08-26

Ngày 2023-09-02

Ngày 2023-09-16

Ngày 2023-09-23

Ngày 2023-09-30

Ngày 2023-10-07

Ngày 2023-10-21

Ngày 2023-10-28

Ngày 2023-11-04

Ngày 2023-11-11

Ngày 2023-11-25

Ngày 2023-12-02

Ngày 2023-12-09