Huấn luyện viên mới của Pháp không bị lôi kéo vào cuộc tranh luận về lệnh cấm hijab

Huấn luyện viên trưởng Tuyển Pháp Herve Renard : Vì vậy, tôi không muốn lẩn tránh trách nhiệm của mình, nhưng tôi sẽ nói với bạn, và đây không phải là một câu trả lời vội vàng, nhưng bạn có thể hỏi tôi vào lúc khác về lệnh cấm khăn trùm đầu. Khi thủ tục đang diễn ra, chúng tôi sẽ đưa ra phán quyết.

Sau đó, tôi sẽ cho bạn biết ý kiến ​​của tôi nếu bạn muốn, vào lúc khác. Nhưng hôm nay, chúng ta sẽ để các thủ tục hoàn tất. Và nó không phải là để tôi bình luận đầu tiên. Tôi nghĩ rằng liên đoàn phải bày tỏ ý kiến ​​của mình trước về quyết định sẽ được đưa ra và tôi không đủ khả năng để đưa ra bất kỳ bình luận nào ngay bây giờ.