Hoa Kỳ cam kết nâng cao nhận thức về sức khỏe tâm lý

Naomi Girma Tuyển Nữ Hoa Kỳ : Tôi nghĩ có một điều gì đó rất quan trọng đối với tôi và Soph Smith. Điều mà nhà báo đang đề cập đến là chúng tôi đã tổ chức một lễ kỷ niệm như vậy, đó là để nhớ đến người bạn Katie Meyer của chúng tôi. Cho nên chúng tôi có giao ước một trong hai đứa mà ghi bàn, chắc là cậu ấy, chúng tôi sẽ thực hiện điều đó. Cho nên tôi nghĩ nó là một cách để chúng tôi tưởng nhớ cậu ấy, cùng với việc Vinh danh cầu thủ.

Alyssa Thompson cũng đã từng đề cập về vấn đề sức khoẻ tinh thần. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ chờ đợi để có cơ hội làm sáng tỏ rất nhiều điều quan trọng đối với chúng tôi. Tôi nghĩ đó là điều cốt lõi của đội này trong một thời gian dài. Và đối với chúng tôi để đi được đến giờ phút này, bạn biết không, nó mang theo cả một huyền thoại, nó là một điều gì đất rất rất quan trọng đối với chúng tôi.