Guardiola muốn giải quyết nhanh chóng các khoản phí Premier League cáo buộc City

Huấn luyện viên Manchester City Pep Guardiola: Điều tôi muốn là Premier League có thể đưa ra, hoặc các trọng tài, đưa ra quyết định càng sớm càng tốt, bạn biết đấy. Nếu chúng tôi làm điều gì sai, mọi người sẽ biết điều đó và nếu chúng tôi, giống như chúng tôi tin tưởng, chúng tôi đã làm mọi thứ với tư cách là một câu lạc bộ trong nhiều năm theo cách đúng đắn, thì mọi người sẽ bắt đầu ngừng nói về điều đó.

Manchester City phải đối mặt với hơn 100 cáo buộc vi phạm các quy tắc tài chính ở Premier League từ năm 2009 đến 2018

Chúng tôi muốn quyết định vào ngày mai, hoặc chiều nay, tốt hơn là ngày mai. Chúng tôi sẽ thích nó. Hy vọng rằng họ không quá bận rộn và các trọng tài có thể nhìn thấy điều đó, lắng nghe cả hai bên và quyết định điều gì là tốt nhất, bởi vì cuối cùng, tôi biết chúng tôi đã giành được những gì đã giành được trên sân một cách công bằng, bởi vì chúng tôi xứng đáng với điều đó.